На препознатлив, луциден начин, хрватскиот новинар направи ексклузивно интервју со најпопуларниот политичар во Хрватска, според последните анкети, г-дин Никој.

Погледнете го ова уникатно интервју: