Земјоделците да ги пријават штетите од невремето во тетовско

До 16-ти јуни сите носители на земјоделски стопанства или организации на производители, односно од неевидентирани земјоделски стопанства, можат да поднесуваат барање за проценка на штети на земјоделските површини од климатски неповолниот настан кој што го зафати Тетовскиот регион на 5-ти јуни.

Барањата треба да се доставуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во прилог на барањето земјоделците треба да достават и фотокопии од лични документи и трансакциска сметка, како и фотокопија од документ за доказ за користење или сопственост на земјоделското земјиште.

Согласно одлуката на Владата на Република Македонија од 06. Јуни, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски за проценката на штетите формираше две комисии од Подрачна Единица Тетово. Тие веќе направија првичен увид на земјоделските стопанства од тетовското село Порој, чии ниви беа погодени од невремето во понеделникот, односно од излевањето на водотекот наречен Порој.

Од теренскиот увид Комисиите ќе изготват записници, кои ќе бидат доставени до Секторот за анализа на земјоделска политика во МЗШВ. Секторот, записниците ќе ги проследи до Бирото за судски вештачења, кое ќе изготви извештаи со проценка на настаната штета поединечно за секој барател.

Исплатата ќе биде преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, која за секој подносител на барање ќе изготви решение за исплата за настанатата штета.