• Мвр издаде национални потерници за 5 лица , кои се недостапни за органите на прогон, а во врска со издржување мерка притвор за обвиненија за учество во организираниот напад врз пратеници на 27 април годинава.

  img

  Митревски Никола

  Митревски Никола од  мајка Славица, роден 27.03.1983 година во Скопје, каде и живее на ул: „Вамбел“,бр.5/1-4, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Додевски Младен

  Додевски Младен од татко Бошко, мајка Магда, роден 22.03.1987 година во Скопје, каде и живее на ул: „Бапчор“,бр.6-6, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Давидовски Дејан

  Давидовски Дејан од татко Стоимен, мајка Нада, роден 26.12.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.113, Илинден се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Василевски Александар

  Василевски Александар од татко Митре, мајка Мирјана, роден 07.02.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „Трифун Хаџијанев“,бр.1-1, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Питроповски Митре

  Питроповски Митре од татко Гоче, мајка Олга роден 05.06.1979 година во Скопје, каде и живее на ул: „Ташко Караџа“,бр.20/2-11, се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.