Распишана меѓународна потерница по 5 лица обвинети за насилствата во Собрание на 27 април

 • img

  Митревски Никола

  Митревски Никола од  мајка Славица, роден 27.03.1983 година во Скопје, каде и живее на ул: „Вамбел“,бр.5/1-4, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Додевски Младен

  Додевски Младен од татко Бошко, мајка Магда, роден 22.03.1987 година во Скопје, каде и живее на ул: „Бапчор“,бр.6-6, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Давидовски Дејан

  Давидовски Дејан од татко Стоимен, мајка Нада, роден 26.12.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.113, Илинден се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Василевски Александар

  Василевски Александар од татко Митре, мајка Мирјана, роден 07.02.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „Трифун Хаџијанев“,бр.1-1, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Питроповски Митре

  Питроповски Митре од татко Гоче, мајка Олга роден 05.06.1979 година во Скопје, каде и живее на ул: „Ташко Караџа“,бр.20/2-11, се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.