,, Покрај редовното одржување на хигиената на комуналната служба на Општина Центар, за месец септември дополнително расчистени се и 10 диви депонии во сите делови на општината и собрани вкупно 30 тони отпад“-информираше градоначалникот Саша Богдановиќ.

Сето ова го фрлиле жители и случајни минувачи.Погледнете:


И покрај ваквата очајна состојба на планот на личната култура, оптествено однесување и воопшто на хигиената, градоначалникот накавува дека постојано ќе чистат, но не и дека неконтролираното фрлање отпад ќе го спречат и санкционираат.

,,Заложбите за почиста и поздрава животна средина ќе ги реализираме и во наредниот период, со контиунирани акции за расчистување на дивите депонии и редовното одржување на хигиената на улиците во Центар“-вели Богдановиќ.

После чистење