Становите во зградата на аголот на улиците Дантеова и Јухорска на Карабурма, имаат најнеобични тераси, известуваат српските медиуми.

Меѓусебно испреплетени, влегуваат една во друга и во просторот на соседот: