Борислав Сандов: Поради бугарското вето за С. Македонија Кремљ задоволно ги трие рацете

Ветото на Бугарија за започнување на претпристапен процес за Северна Македонија е штетно за регионот, особено за Бугарија и Северна Македонија. Ако тврдиме дека сме најблиски роднини на Македонците, тогаш грдо е да им ја треснеме вратата пред куќата на европското семејство. Доколку ВМРО-ДПМНЕ се врати на власт во Северна Македонија поради ова, нестабилноста во регионот ќе остане најмалку една деценија, а Кремљ со задоволство ќе ги трие рацете. Вчера во овој дух, потпишав отворено писмо до европските министри за надворешни работи, заедно со претседателката на македонските зелени, Маја Морачанин и копретседателот на европските зелени, Томас Вајц“ – објави денеска Борислав Сандов, копретседател на бугарската зелена партија, Зелено движение, откако неговата држава го потврди ветото за пристапните преговори кон ЕУ, за Македонија.

Европската зелена партија и нејзините партии-членки во Бугарија и Северна Македонија силно го поддржуваат започнувањето на разговорите меѓу ЕУ и Северна Македонија и прифаќањето на рамката за преговори на ЕУ без одлагање, се вели во заедничката изјава.

,, Силната европска ориентација на владата на Северна Македонија и демонстрираните, макотрпни и на крајот успешни напори на земјата за спроведување на значајни и неопходни реформи за да се стави земјата на патот кон членството, беа признати од земјите-членки на ЕУ во март 2020 година. ЕУ сега мора да одговори на очекувањата на граѓаните на Северна Македонија за европска иднина изразувајќи благодарност за нивните напори и конечно започнување на пристапните преговори.

ЕУ се гради врз разновидноста на нејзините членки, врз богатата културна историја на луѓето што ја сочинуваат и врз правото на секоја заедница за самоопределување и самоидентификување. Дебатите меѓу соседните земји треба да се решаваат на билатерална основа и не треба да се користат како блокатори за преговори за блокирање на процесите на ниво на ЕУ.

Како што е наведено во Договорот за пријателство во Бугарија и Северна Македонија од август 2017 година, двете страни ја поздравуваат посветеноста и аспирацијата на Република Северна Македонија кон нејзино интегрирање во европските и евро-атлантските структури. Како такво, крајно време е овие зборови да се преточат во дело“- се вели во заедничката изјава.

Потпишано од:

Томас Вајц, копретседател на Европската зелена партија и европратеник
Маја Морачанин, претседател на ДОМ, партија членка на ЕГП од Северна Македонија
Борислав Сандов, копретседавач на Зелено дужение, партија членка на ЕГП од Бугарија

On Tuesday 17 November, European Affairs Ministers will meet to agree on the final EU position on starting accession negotiations with Albania and North Macedonia. The process with North Macedonia, however, is once again at a roadblock, with Bulgaria’s looming veto of the agreement.

The European Green Party and its member parties in Bulgaria and North Macedonia strongly support starting the talks between the EU and North Macedonia and the acceptance of the EU’s negotiating framework without delay. The strong European orientation of the government of North Macedonia and the country’s demonstrated, laborious, and ultimately successful efforts to implement meaningful and necessary reforms to put the country on the path towards membership were recognised by EU member states in March 2020. The EU must now answer the expectations of the citizens of North Macedonia for a European future by expressing appreciation for their efforts and finally starting the accession negotiations.

The EU is built upon the diversity of its members, on the rich cultural history of the people who constitute it and on the right of every community for self determination and self identification. Debates between neighbouring countries should be dealt with on a bilateral basis and should not be used as negotiating tokens to block processes on an EU level.

As stated in the August 2017 Friendship Treaty between Bulgaria and North Macedonia, both parties welcome the commitment and aspiration of the Republic of North Macedonia towards its integration in the European and Euro-Atlantic structures. As such, it is high time to put these words into action.

Signed by:

Thomas Waitz, co-chair of the European Green Party and MEP
Maja Morachanin, president of DOM, EGP’s member party from North Macedonia

Borislav Sandov, co-chair of Zeleno dvizhenie, EGP’s member party from Bulgaria