Трогателно видео за лојалноста на кучињата не само кон своите сопственици од човечкиот род, туку и кон своите пријатели-кучиња: