Во Карпош 4, во близина на слаткарницата Палма,на 24.07.2019 при реконструкција на улица, пронајдени се камен саркофаг и три елементи на надгробен Олтар кои потекнуваат од римски период 2 век од наша ера, соопшти Музеј на град Скопје.

Ова е местото каде што е пронајден саркофагот. Багерот го ископал при реконструкција на улица.