Вработените во ,,Паркинзи-Општина Центар“, го исчистија дворот околу нивната управна зграда, кој беше запуштен, со многу ѓубре, хартии и догорчиња од цигари.

Остатоци од испиени кафиња и испушени цигари на пауза
По чистењето…

Нека биде пример ова за сите.

За чиста и убава Македонија!