Депонија во центарот на Тетово(фото вест)

Извор на зараза, секојдневна слика во центарот на Тетово, секој контејнер е дива депонија
Тетовци бараат спас, еден контејнер за комплекс згради, не се празнат со денови…