Условна казна…според адвокатите тоа биле примерни граѓани кои се каат