Да се запре уништувањето на крајбрежјето во село Радожда!-повикуваат еколошките организации од Струга.

Еко Патролата при следење на состојбата на појасот трски и екосистемот на Охридското Езеро вo Радожда ја забележа следната состојба:

Патот кон Радожда

Повеќе фотографии на следниот линк:

Активноста е дел од проектот: “Мониторинг, заштита и одржливо користење на појасот трски на Охридско Езеро”, што е дел од програмата која се реализира во рамки на проектот : ,,Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“, финансиран од Европската Унија, а се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање.