Зборот-најнова песна на String Forces

Published on Oct 26, 2016
Зборот

Дали зборот менува,
Или е мисла во мене?
Дали нешто значи,
Ил’ немо одѕвонува?….

…Зборот е удар,
Мисла пренесена,
Само ако имам сила
да го чујам јас.
Наместо очај
ја враќа желбата.
Не молчи!

Зборот не менува,
тој прогонува.
Во нас, во нас!

Зборот одѕвонува,
но мислата всадена
ме менува.

Зборот е удар,
Мисла пренесена,
Само ако имам сила
да го чујам јас.
Наместо очај
ја враќа желбата.
Не молчи!

Audio: String Forces (Aleksandra Mangarovska Milicevic, Aleksandar Stojanov Zorin, Dorian Jovanovic, Blagojce Penov, Damjan Temkov, Aleksandra Kuzman)

Video: Tanja RIbarska, Goce Nanevski, Kristijan Teodorov, Lidija Mojsovska, Rade Gogoski, Filip Jordanov