Иванов од Заниер побарал отфрлање на Платформата и немешање на соседите