• Мвр издаде национални потерници за 5 лица , кои се недостапни за органите на прогон, а во врска со издржување мерка притвор за обвиненија за учество во организираниот напад врз пратеници на 27 април годинава.

  Митревски Никола

  Митревски Никола од  мајка Славица, роден 27.03.1983 година во Скопје, каде и живее на ул: „Вамбел“,бр.5/1-4, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • Додевски Младен

  Додевски Младен од татко Бошко, мајка Магда, роден 22.03.1987 година во Скопје, каде и живее на ул: „Бапчор“,бр.6-6, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • Давидовски Дејан

  Давидовски Дејан од татко Стоимен, мајка Нада, роден 26.12.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.113, Илинден се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • Василевски Александар

  Василевски Александар од татко Митре, мајка Мирјана, роден 07.02.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „Трифун Хаџијанев“,бр.1-1, се бара со број на наредба КО  бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • Питроповски Митре

  Питроповски Митре од татко Гоче, мајка Олга роден 05.06.1979 година во Скопје, каде и живее на ул: „Ташко Караџа“,бр.20/2-11, се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.