Жителите од селото Црвена Вода, општина Дебрца, најавуваат селско востание ,,со сите средства“ доколку државата, во најитно време, не преземе мерки да го попречи натамошното уништуивање на патот, кои самите си го изградиле – со сопствени средства, труд, а ги дале и сопствените ниви и дворови, без никаков надоместок.

Државата, Република Македонија, кон која се обраќаат за спас, всушност, е виновникот,иницијаторот на нивните маки и страдања, со тоа што издава, преку, Министерствотоза економија, концесија за искористување на минерални суровини.

Мештаните, како што наведуваат во писменото обраќање до медиумите и јавноста, во форма на последен крик, бараат содејство за спас, предизвикано од хоророт кој им го приредува државата со тоа што им подлегнува на апетитите на поединци за полнење на личните, односно партиските каси.

Сето тоа на нивна сметка, врз нивните маки, средства издвоени за изградба на патот од Ново Село до Црвена вода, сега потполно уништен, речиси неупотреблив, опасен, како што пишуваат,  до погибија!

– Откако увидовме, дека во оваа држава царуваат економскиот и политичкиот криминал, не ни преостана ништо друго, освен до Вас, а преку Вас и до јавноста, да го испорачаме последниот крик. Додека Владанка Авировиќ самата си пишува закони за да го спаси сина си од апс, прашуваме – има ли некој во ова држава кој ќе не спаси, нас, мештаните од Црвена Вода – од самата држава? – огорчено прашуваат мештаните.

            Како што е познато, пред повеќе од 3 децении, проектиран, пробиен и пошлунчен е патот, на иницијатива на жителите и Месната заедница од село Црвена Вода. Средствата за зафатот ги обезбедија самите селани, преку самопридонес.

За  нивна средината на патот, излезе квалитетен мајдан со чист шљунак, кој со децении се користи при изградбата на станови и другиобјекти во Охрид и Струга, а во овој момент и при изградбата на автопатот Кичево – Охрид.

Министерството за економија, преку Секторот за минерални суровини, им има издадено концесии за ископ на фирмите “Гранит” и “Бетон” од Скопје, како и“Победа” од Ботун, село во општина Дебрца.

Ако годишно,според пресметките на самите фирми, се ископуваат од 30 до 50.000 тони, односно просторни кубици материјал, може слободно да се пресмета колкава количина материјал е превезена по патот, до кој степен е тој уништен, додека последиците по животната средина, никој не ги пресметува.

За несреќата да им биде уште поголема, камионите кои доагаат да се полнат со квалитетен материјал,за да не одат празни (!), го понесуваат со себе шутот и сметот од Охрид, како ,,подарок“ кон оние на чија несреќа се богатат нивните сопственици!

Општина Дебрца, во најголем дел, но и Министерството за економија, прибираат средства кои ги уплаќаат концесионерите.Назад за патот невратен ниту еден денар, речено народски – ние со СОПСТВЕНИОТ КАМЕН СИ ГО ДОБИВМЕ ПО СОПСТВЕНАТА ГЛАВА! – стои во писменото соопштение.

Мештаните не располагаат со податок колку вкупно средства се уплатени досега во Буџетот на општина Дебрца, односно Министерството за економија. Во секој случај, тие мора да се во висина на денарска противредност од десетици илјади евра. Месната заедница и мештаните за тоа немаат никаква информација и отчет.

– Уште еднаш укажуваме,последен пат на овој начин, а ако никој повторно не нѐ слуша во општината и државата, ќе не слушне кога, со протест, ќе го затвориме патот. На тоа имаме целосно право, затоа што не само што сме го изградиле патот –наведуваат мештаните.

Тие сметаат дека на тој начин ќе ја одбранат честа и на самата држава и институциите, затоа штоРепублика Македонија, со сите нишани е создавана, токму во нивното село, токму со напорот на нивните родители. Сите селани, без исклучок во партизани, сите жени и девојки, без исклучок, плетачки на чорапи и месачки на леб за партизаните.

– Само ќе потсетиме: На 3 октомври 1943 година во Црвена Вода беше изаден Манифестот до македонскиот народ за омасовување на антифашистичкото востание, првиот документ печатен на македонски јазик. Тука е формиран Иницијативниот одбор за подоцнежното свикување на АСНОМ, тука е извршен изборот на делегатите за заседанието на АВНОЈ, со Црвена В да се поврзува доагањето на британската сојузничка мисија, функционирањето на партизанската печатница, формирањето на Покраинскиот комитет на СКОЈ,префрлањето на Главниот штаб и на ЦК на КПМ од Лопушник во Црвена Вода, првите диверзантски акции, првата слободна територија – од Ботун до Пресека, првите народно – ослободителни одбори – никулци на народната власт, првите аналфабетски курсеви за описменување на населението, формирањето на батаљонот “МирчеАцев”,првата регуларна воена единица, од август 1943, што веќе се одбележува како ден на АРМ – наведуваат мештаните од историското село Црвена Вода.

Веле Митаноски