МВР објави оглас за прием на 600 полицајци

Министерството за внатрешни работи согласно своите организациони потреби, како и согласно одредбите од Законите за внатрешни работи и за полиција и подзаконските акти денеска објави јавен оглас за прием на 600 извршители за работното место – полицаец.

За засновање на работен однос на 600 извршители на работно место – полицаец, за работа во Министерството за внатрешни работи, и тоа:

1. Сектор за внатрешни работи Скопје ——————————– 100 извршители
2. Сектор за внатрешни работи Струмица —————————– 50 извршители
3. Сектор за внатрешни работи Охрид ———————————- 50 извршители
4. Сектор за внатрешни работи Битола ——————————— 50 извршители
5. Сектор за внатрешни работи Тетово ———————————-30 извршители
6. Сектор за внатрешни работи Велес ———————————– 30 извршители
7. Сектор за внатрешни работи Штип ———————————– 30 извршители
8. Сектор за внатрешни работи Куманово —————————– 50 извршители
9. Регионален центар за гранични работи Север ——————– 50 извршители
10. Регионален центар за гранични работи Запад ——————– 30 извршители
11. Регионален центар за гранични работи Југ ————————- 30 извршители
12. Регионален центар за гранични работи Исток ——————– 20 извршители
13. Оддел за заштита на определени личности и објекти ———– 30 извршители
14. Единица за брзо распоредување —————————————- 30 извршители
15. Единица за специјални задачи —————————————— 20 извршители.