Министерот за внатрешни Агим Нухиу воведе тријазичност во информирањето за неговите активности

Министерот за внатрешни работи Агим Нухиу воведува нов стил на раководење со МВР. Тој на официјалната интернет страница на министерството прв им го честиташе Божик на вработените од христијанска православна вероисповед. Невообичаено, но присуствувал на увид на сообраќајна несреќа и за тоа се издава соопштение на македонски, англиски и на албански јазик.

Еве ги тие соопштенија:

Денес (05.01.) во 9,30 часот, министерот за внатрешни работи д-р Агим Нухиу присуствуваше на увид на случена сообраќајна незгода на магистрален пат Скопје – ГП Блаце, во непосредна близина на бензиската пумпа во населба Визбегово. Во сообраќајната незгода учествувало ПМВ комбе “Мерцедес” кое го управувало 31 годишно лице од Скопје, а како сопатник бил 25 годишно лице исто така од Скопје. Возилото излетало од коловозот при што двете лица се здобиле со телесни повреди. Лекарска помош им е укажана во ГОБ “8ми Септември” Скопје, по што се пуштени на домашно лекување.

Целта на посетата на министерот Нухиу на денешната случена сообраќајна незгода е потенцирање на приоритетите од втората Национална стратегија за унапредување на безбеденост на сообраќајот на патиштата во однос намалување на бројот на жртвите. Конкретно, целите се однесуваат на намалување на бројот на жртви во сообраќајните незгоди до 2020 година до просекот на бројот на жртви во членки на Европската унија, односно жртви млади возачи за 30 проценти, на сериозно повредени за 40 проценти, а на деца-жртви во сообраќајот да се сведе на нула.

Министерството за внатрешни работи во рамки на своите надлежности, најави, дека ќе продолжи со зголемени активности за контрола на сообраќајот на патиштата преку акциските контроли со цел зголемено присуство на сообраќајната полиција на критичните делници и места каде се случуваат сообраќајни незгоди преку преземање казнени мерки кон прекршителите, а во рамки на препораките од Стратегијата и својот акциски план.

Today (05.01.) at 9.30 a.m. the Minister of Interior, Agim Nuhiu, Phd. attended a traffic police investigation for traffic accident at the regional road Skopje – BCP Blace, near the gas station in the settlement Vizbegovo. A passenger motor vehicle “Mercedes” van was involved in the traffic accident. The vehicle had been driven by 31 years old individual from Skopje, who also had a 25 years old passenger from Skopje. The vehicle had run off the roadway and both persons had sustained injuries. Medical assistance has been provided to the victims in the General Hospital “8 Septemvri”, after which they have been released to home treatment.

The purpose of the visit of the Minister Nuhiu of today’s traffic accident is to emphasize the priorities of the second National Strategy for the Improvement of the Road Traffic Safety in terms of reducing the number of victims. More precisely, the objectives refer to decrease number of victims in traffic accidents by 2020 as per the average number of victims in the EU Member States, i.e. a reduction of 30 percent of the number of victims-young drivers, reduction of 40 percent of the number of seriously injured persons, and the number of children victims in traffic accidents to be reduced to zero.

The Ministry of Interior underlined that it will foster the activities for road traffic control by conducting action controls in order to increase the presence of traffic police at critical sections and places where accidents frequently occur by imposing sanctions against perpetrators, and within the recommendations of the Strategy and the Action Plan.

Sot (05.01) në ora 09.30, Ministri për punë të brendshme dr. Agim Nuhiu ishte prezent në vendin e ngjarjes në një aksident trafiku që ndodhi në rrugën magjistrale Shkup-PK Bllacë, në afërsi të stacionit të pompës së benzinës në lagjen Vizbegovë. Në aksident janë ndeshur Automjeti furgon ,,Mercedes“ i cili është ngarë nga personi 31 vjeçar nga Shkupi dhe bashkëudhëtari i tij 25 vjeçari poashtu nga Shkupi. Automjeti ka dalur nga rruga ku të dy personat kanë marrur lëndime të lehta. Ndihmë mjekësore iu është dhënë nga SPQ ,,8 shtatori“ Shkup, dhe të njëjtit janë lëshuar në kurim shtëpiak.

Qëllimi i vizitës së ministrit Nuhiu të aksidentit të trafikut të ndodhur sot është potencimi i prioriteteve të Strategjisë së dytë kombëtare për avancimin e sigurisë së trafikut rrugor për rënien e numrit të viktimave. Konkretisht, objektivat kanë të bëjnë me rënien e numrit të viktimave në aksidentet e trafikut deri në vitin 2020, sipas numrit mesatar të viktimave në vendet anëtare të BE-së, përkatësisht ku viktima janë 30% shofer të rinj, me lëndime të rënda me 40%, ndërsa numri i viktimave-fëmijë në trafik të reduktohet në zero.

Ministria e punëve të brendshme në kuadër të kompetencave të saja, njofton se do të vazhdojë me rritjen e aktiviteteve të kontrollit të trafikut rrugor nëpërmjet akcioneve kontrolluese me qëllim të rritjes së pranisë së policisë së trafikut në seksionet kritike dhe vendet ku ndodhin aksidentet nëpërmjet marrjes së masave ndëshkuese ndaj shkelësve, në kuadër të rekomandimeve të Strategjisë dhe planit akcional.

Извор: mvr.gov.mk