,,Повеќе од 3.000 бактерии дневно можат да се најдат на нашите раце. Со миење на рацете да си го сочуваме здравјето.

Чисти раце-Добро здравје“- пишува Министерот за здравство Венко Филипче, потсетувајќи дека хигиената е половина здравје.

15 октомври беше Светски ден за миење на рацете.