Видео од митингот на ВМРО ДПМНЕ во Штип. Клечењето е на единаесеттата минута.