Врачување на наградата на Минхенската безбедносна конференција:
Говор на премиерот, Зоран Заев: