Првото нешто што повеќето луѓе помислуваат кога ќе слушнат Нара е елен, бидејќи над 1.000 животни живеат во Нара паркот. Но, дури и со околу 500 хектари простор во кој треба да се движат, понекогаш елените сакаат да скитаат надвор од границите на паркот, како што го прават повеќепати во годината кога го заземаат овој тротоар и се шетаат и одмораат  на патот.

Иако тие се технички диви животни,  елените се извонредно мирни. Бидејќи паркот е една од најголемите туристички атракции во градот, туристите често се фотографираат со нив и ги хранат со специјалните продукти штио се продаваат за оваа намена.

Возачите се исклучително внимателни и не се случило да дојде до некој инцидент.