Министерот за земјоделство Љупчо Николовски даде извештај за сработеното во првите 100 денови од преземањето на функцијата. Тој наброја што се е направено и што планира да направи.Рече дека се подмирени неколкугодишни заостанати обврски кон меѓународните институции: