Новите министри ги преземаат должностите од своите претходници

Новите министри денеска ја преземаат должноста од своите претходници. Примопредавањето веќе е извршено во повеќе министерства, а некои од нив прават и заеднички прес конференции. Неизвесно е уште дали медиумите ќе бидат поканети на примопредавањето на премисрката должност.

Новата Влада на покана на Претседателот Ѓорге Иванов честитките од него ги доби во неговиот кабинет.