Носители на Титовата штафета и денеска како голем успех од својата младост го наведуваат овој чин. Некои од нив раскажуваат какво било чувствто и колкава била честа да ти припадне да ја носиш штафетата за Денот на младоста и воедно реоденден на Тито.

 

Денес во Музејот на Југославија во Белград, се наоѓаат повеќе од 22.000 штафети, а во Куќата на цвеќето се изложени 400 најинтересни.

Прилогот е преземен од : РТС