Општина Центар со проект за грижа на возрасните

Општина Центар започнува со тримесечен пилот проект, “Центар се грижи за возрасните“. Со ова, општината ќе им ја обезбеди потребната нега на возрасните граѓани кои живеат на територија на општината.

Проектот нуди пакети за медицинска грижа за лица на над 64-годишна возраст.
“Во рамките на овој тримесечен пилот проект, ќе бидат доделени 120 субвенции за 120 граѓани, кој секој месец ќе добиваат субвенција во вредност од 4500 денари“, рече на прес конференција градоначалникот Андреј Жерновски.

Оние граѓани кои ќе добијат вакви субвенции, првично ги посетува социјален работник, кој ги нотира нивните потреби од медицинска нега. Потоа, земајќи ги предвид индивидуалните потреби на секој граѓанин, се одредуваат бесплатните услуги и помош која треба да му се пружи на секој корисник одделно.

Лиценцирани негуватели ќе ги посетуваат лицата 3 пати неделно за да се добие потребната нега. Формуларите за аплицирање ќе се добиваат во архивата на општина Центар, а можат да ги подигнат и блиски роднини.
Пријавите ќе ги разгледува стручна комисија, која при изборот ќе води сметка за социјалниот статус, финансиската и здравствената состојба на лицето кое аплицира за помош.

Периодот за апликации почнува од (27.12.2016) и ќе трае до 27-ми јануари, 2017-та година.

“Јас сум оптимист дека овој пилот проект ќе биде успешен. Во првиот период од буџетот на општината се одделуваат за оваа намена 1.600.000 денари, а во наредниот период, уште 1.600.000 денари. Јас и советниците ги повикуваме сите граѓани на Центар, кои сметаат дека имаат потреба од ваква помош, да поднесат пријава. Апликацијата и неопходната документација треба да се достави во архивата на општина Центар“, рече Жерновски.

Доколку лицата не се во состојба лично да ги достават апликацијата и неопходните документи, може да се јават на телефонскиот 076-313-383 за да добијат понатамошни инструкции. На овој телефонски број можат да се добијат и сите дополнителни информации за проектот.

“Искрено се надевам дека овој проект ќе разбуди континуиран интерес кај граѓаните и доколку успешно се реализира, ќе ми биде огромно задоволство да прерасне во редовна активност на општината. Проектот ,,Центар се грижи за возрасните’ ќе биде одличен механизам за нудење помош на оние на кој им е најпотребна“, рече на прес конференцијата градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски.