Пародија на ФЛЕКА ТВ

Како реагира мнозинството кога некој сака да направи анкета, на пример за денот на ВМРО 23-ти Октомври. Истражуваат новинарите на ФЛЕКА ТВ.