Погледнете што пријавил Груевски како имотна состојба во Антикорупциска комисија

Најновата имотна состојба на Никола Груевски е поднесена година и пол по неговото заминување од премиерската функција. Според прикажаното, тој располага со пари во вид на орочени средстав или дебитни и кредитни картички, или пак на име на неговиот брачен партнер.  Исто така располага со 33 уметнички слики во вредност од нешто повеќе од 10.ооо евра. Паричните средства изнесуваат околу 230.000 евра.

Меѓутоа, на неговиот имотен лист, освен ова, не е пријавена друга сопственост во недвижности или автомобили. За ниту една од пријавените ставки не дал податок како се стекнати парите или уметничките слики.

Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 429.450,00 Стопанска банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозити денари 72.663,00 Стопанска банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит CHF 4.880,00 Стопанска банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит EUR 17.569,00 Стопанска банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 7.957,00 Стопанска банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит CHF 59,06 Стопанска банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизна платежна картичка EUR 1.854,52 Master Card- Комерцијална банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит EUR 737,36 Master Card- Комерцијална банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозити денари 238,00 Комерцијална банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 14,59 Комерцијална банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 62,00 Комерцијална банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 5.545.107,00 Уни Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 2.200.000,00 Уни Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка CHF 1.054,61 Уни Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка USD 45,16 Уни Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка GBP 349,21 Уни Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка EUR 1.668,42 Уни Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит CHF 65,20 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит GBP 56,37 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит USD 28,26 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 222,84 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит GBP 195,94 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит USD 177,91 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит CHF 1260,42 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит EUR 8.282,71 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Орочен денарски депозит денари 1.380.279,00 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 50,45 Капитал Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 812,45 Капитал Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка EUR 7.000,00 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска сметка денари 57.950,00 НЛБ Тутунска Банка – – недал податок –
Долгови Личен имот Кредитна картичка Visa Gold 312.823,00 денари – –
Друг имот Личен имот Средства во готово 38.000,00 денари – недал податок –
Друг имот Личен имот Средства во готово 2.100,00 евра – недал податок –
Друг имот Личен имот 33 Уметнички слики 675.000,00 денари Стекнување на друг начин

 

АКО.мк