Република Северна Македонија залепена врз Република Македонија

На граничниот премин со Грција, Богородица, натписот на таблата за влез во Македонија на која речиси 30 години пишуваше Република Македонија, е прекриена со налепница на која го пишува новото име на државата, Република Северна Македонија.