Русија ги презентираше NBC трупите

Русија го одбележа денот на нејзините воени трупи за борба против хемиски, биолошки и нуклеарни напади (NBC трупи).

Терминот NBC се користи во земјите кои имаат вакви вооружени сили, а тоа се однесува на посебно обучени едини на луѓе , војска и посебни оддели кои треба после нуклеарни и хемиски напади да ги отстарнат последиците.

Одделата кои ги носат се викаат и хемиски , а покрај руските најпознати се американските, канадските и британските анти нуклеарни трупи.

Odijela koje pripadnici tih trupa nose u misijama su poznata i kao hemijska, a pored ruskih NBC trupa, najpoznatije su američke, kanadske i britanske.