Состојба и менталитет отсликани на една фотографија(фото вест)

Уредно паркиран автомобил, неуредно паркиран автомобил, кој патем го закачил уредниот и дете излегува од подземен контејнер

Фотографијата е позајмена од ФБ групата Ѕид на сообраќајниот срам, автор е Игор Левецаров