СОУ ,,Ѓорче Петров“ од Крива Паланка е избрано за најчисто и најбезбедно училиште во Македонија

СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка е избрано за најбезбедно и најчисто училиште во учебната 2017/2018 година во категоријата на средни училишта. На јавниот повик распишан од страна на МОН за избор на „Најбезбедно и најчисто училиште“, аплицирале вкупно 15 училишта од кои 11 основни училишта и 4 средни училишта.

Изборот е направен од Комисијата составена од претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Центарот за средно образование и обука и Министерството за внатрешни работи.