СЈО бара изземање на претседателот на Врховен суд Јово Вангеловски

Во согласност со препораките на Европскиот суд за човекови права, непристрасноста на судот е една од основните гаранции на правото на правично судење, така што секое сомнение за пристраснот треба да биде отстрането. Барањето за изземање на претседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски може да се види тука.