Форум за демократска Македонија и пријателите низ светот-една поинаква дијаспора(видео)

Иселениците од Македонија, од сите етнички групи, што живеат на сите страни од светот, се најдобрите амбасадори на нејзината култура, различност, традиција, на јазиците кои се зборуваат и негуваат. Многумина, во земјите каде живееме, за прв пат преку нас сретнале луѓе што доаѓаат од Македонија, а нашата улога на амбасадори ја превземаме со љубов и желба што е можно повеќе од нив да ги запознаеме со она што е наш идентитет, култура, кујна, јазик, музика…за тоа колку сме различни, а исти и како сите заедно сме дел од една голема целина – секаде во светот.

Форумот за демократска Македонија, заедница на иселеници од Македонија, ви претставува само еден мал дел од нашите пријатели, кои преку нас научиле нешто за Македонија, ја посетиле, запознале и научиле по некој збор од земјата од која потекнуваме. Ова е второто видео во кое ви претставуваме дел од нашите пријатели.(Форум за демократска Македонија)