Цела Македонија голема депонија!

Нема место, град, село, улица, река, планина, езеро, пат, автопат…не постои една педа каде поминал човекот, а да не е уништено, претворено во ѓубриште, дива депонија, да не е извалкано или уништено. Нема, не постои.

Власта како и досега, така и отсега инертна, незаинтересирана, не гледа, не слуша.

Фактот е, дека Македонија е една од највалканите и најзапуштените држави во Европа и пошироко.

Секојдневни слики низ излетнички места, насекаде е ова:

Матка
Скопје
Лепенец
Општина Аеродром
Матка, пешачка патека
Камион истура отпад во Сопшите…
Отпадот

Една од дивите депонии во Оптина Аеродром…

https://www.facebook.com/mirjana.trpkovska/videos/427456200928196

Цела Македонија е во очајна состојба.

Емилија Лазаревска